Nestojme si na kábli

Stiahnite si plagát

Pomôžte šíriť kampaň medzi svojích blízkych.

Autorkou ilustrácii je Alexandra Just.


  

Plagát 1 na stiahnutie | Plagát 2 na stiahnutie

Podpíš výzvu vláde

Žiadame vládu SR a NR SR, aby bezodkladne:

  1. Odstránili byrokratické prekážky brániace využitiu zelenej energie a energetickej efektívnosti ľuďom a malým a stredným firmám.

  2. Pre ľudí v energetickej chudobe zabezpečila preplatenie 100% nákladov na zateplenie ich obydlia a zelenú energiu v rámci programov podpory.

  3. Okamžite uvoľnili stovky miliónov eur nahromadených na účtoch Environmentálneho fondu za predaj emisií na podporu energetickej efektívnosti, zelenej energie pre občanov a malé a stredné firmy;

Keď neodstránime príčinu energetickej krízy, o rok je tu znova. Preto okrem akútnej pomoci domácnostiam, inštitúciám a malým a stredným firmám s cenami energií musíme už teraz riešiť aj budúcu zimu. Pretože štát nebude mať večne prostriedky na takéto masívne dotácie.

Prestaňme hádzať polená pod nohy rozvoju zelenej energie a energetickej efektívnosti. Spravme ich dostupnými pre všetkých, aj pre nízkopríjmové domácnosti. Pomôžme školám a samosprávam, či malým a stredným firmám. Takéto investície pomôžu ľuďom, podnikateľskému prostrediu, ale aj klíme súčasne. Nehovoriac o našej závislosti od dovozov fosílnych palív. Vyzvite s nami vládu, aby sa vydala smerom k zelenej príležitosti.

Kto inicioval túto výzvu?

Ľudia zápasia s vysokými cenami za energie, a vláda nerobí dostatok pre to, aby zabránila opakovaniu energetickej krízy o rok.

Michal Wiezik a Martin Hojsík, poslanci Európskeho parlamentu preto iniciovali výzvu vláde, aby podporila investície do zelených zdrojov energie.

Takéto investície pomôžu ľuďom, podnikateľskému prostrediu, ale aj klíme súčasne.

Martin Hojsík aj Michal Wiezik sú aktívni v boji za ochranu klímy a prírody. Svoje skúsenosti a mandát poslancov Európskeho parlamentu sa rozhodli využiť pre pozitívnu zmenu na Slovensku.

Chcem Slovensko vymotať z krízy

Vieme, ako sa vymotať z krízy. Namiesto uhlia, ropy a fosílneho plynu chceme systém založený na zelenej energii. Namiesto vykurovania fosílnym plynom z Ruska môžeme vykurovať bioplynom zo Slovenska, či geotermálnou energiou našej Zeme. Vyrobiť si elektrinu zo slnka fotovoltikou na vlastnej streche. Vedieť citlivo využiť energiu našej krajiny v súlade s prírodou a nebyť tak závislí od iných. Je čas využiť príležitosť. Odstrihnime sa sa od fosílnych palív a investujme do lokálnych a obnoviteľných zdrojov a zelenej budúcnosti pre Slovensko.

Dá sa to

Chcem ušetriť

Šetrenie energie je najlacnejším, najspoľahlivejším a najčistejším spôsobom, ako nielen znížiť našu závislosť na fosílnych palivách, ale aj v tejto náročnej dobe ušetriť peniaze. Aj vo svete obnoviteľných zdrojov je energia totiž cennou komoditou, ktorú musíme využívať šetrne a efektívne.

Ako na to?