Chcem Slovensko vymotať z krízy

Chcem Slovensko vymotať z krízy

Vieme, ako sa vymotať z krízy. Namiesto uhlia, ropy a fosílneho plynu chceme systém založený na zelenej energii. Namiesto vykurovania fosílnym plynom z Ruska môžeme vykurovať bioplynom zo Slovenska, či geotermálnou energiou našej Zeme. Vyrobiť si elektrinu zo slnka fotovoltikou na vlastnej streche. Vedieť citlivo využiť energiu našej krajiny v súlade s prírodou a nebyť tak závislí od iných. Je čas využiť príležitosť. Odstrihnime sa sa od fosílnych palív a investujme do lokálnych a obnoviteľných zdrojov a zelenej budúcnosti pre Slovensko.

Dá sa to