Odstrániť prekážky rozvoja zelených zdrojov energie a energetickej efektívnosti

A:
  • Posilnenie postavenia odberateľov a spoločenstiev vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a zrýchlenie povoľovacích procesov vrátane pripájania do siete.
  • Odstráňme bariéry v podobe sieťových poplatkov, zefektívnime proces pripojenia do siete, zabezpečme nediskriminačný prístup na trh a zrýchlime povoľovanie v rámci stavebnej legislatívy.
  • Odstráňme bariéry pre rozvoj nových prvkov v energetike
  • Zmenme legislatívu o pôdnom fonde tak, aby nebránila vzniku tzv. agrovoltických projektov, kde ostáva zachovaná poľnohospodárska funkcia, ku ktorej sa pripojí produkcia zelenej energie.