Znásobiť podporu pre tých, ktorí to potrebujú najviac

A:
  • Navrhujeme urgentne mobilizovať dostupné finančné prostriedky pre dotačné a podporné programy obnovy domov a aplikácie zelených zdrojov energie a zabezpečiť ich dostupnosť pre všetkých obyvateľov Slovenska, so zameraním na domácnosti s nízkymi a stredne vysokými príjmami.