Zníženie DPH a systémových poplatkov

A:
  • Aby sme pomohli ľuďom v súčasnej neľahkej situácii, navrhujeme dočasne výrazne znížiť daň z pridanej hodnoty za plyn a elektrinu. Navrhujeme tiež dočasne zaviesť nulové systémové poplatky na účtoch za elektrinu blízkych nule.