Kto inicioval túto výzvu?

Kto inicioval túto výzvu?

Ľudia zápasia s vysokými cenami za energie, a vláda nerobí dostatok pre to, aby zabránila opakovaniu energetickej krízy o rok.

Michal Wiezik a Martin Hojsík, poslanci Európskeho parlamentu preto iniciovali výzvu vláde, aby podporila investície do zelených zdrojov energie.

Takéto investície pomôžu ľuďom, podnikateľskému prostrediu, ale aj klíme súčasne.

Martin Hojsík aj Michal Wiezik sú aktívni v boji za ochranu klímy a prírody. Svoje skúsenosti a mandát poslancov Európskeho parlamentu sa rozhodli využiť pre pozitívnu zmenu na Slovensku.