Motivovať priemyselných odoberateľov plynu k úsporám

A:
  • Vláda SR by mala motivovať veľkých priemyselných odberateľov plynu k úsporám tak, že bude formou aukcií ponúkať finančnú kompenzáciu za dobrovoľné zníženie spotreby.