Využime v plnej miere príjmy Slovenskej republiky za uvoľňovanie emisií skleníkových plynov

A:
  • V súčasnosti sa na Slovensku približne 70 % týchto prostriedkov nepoužíva a zbytok sa často používa neefektívne, netransparentne a neadresne. Príjmy z predaja emisií skleníkových plynov (ETS) SR putujú do Environmentálneho fondu. V roku 2021 predstavovali 276 164 720 eur. Legislatíva EÚ odporúča, aby sa najmenej 50% týchto príjmov použilo na prechod z fosílnych palív na nízkouhlíkové riešenia