Zaviesť úsporné zelené opatrenia

A:
  • Navrhujeme zvýhodniť elektrinu na vykurovanie tepelným čerpadlom v energeticky efektívnych budovách, obmedziť nadmerné a neprimerané využívanie klimatizácií, vykurovacích zariadení a osvetlenia vo verejných budovách a podporiť prácu z domu v inštitúciách verejnej správy.